Genomgång av Recruiter

Genomgång av Recruiter

Live genomgång av grundläggande och upp till avancerade användningsområden av Recruiter – med utrymme för frågor och svar på slutet.

About this course

Webinariet inleds med en grundläggande genomgång av Recruiter, för att sedan redovisa mer avancerade sätt att använda verktyget på.

Exempel på ämnen som diskuteras:

  • Tips för avancerade kandidatsökningar
  • Hur man skriver InMails till kandidater som man får svar på
  • Hur man kan automatisera och utnyttja andra funktioner för att underlätta arbetet i Recruiter
  • Hur man kan organisera projekt, kandidater, med mera för att arbeta mer proaktivt Mot slutet besvaras även frågor från deltagare.

Genomgång av Recruiter

Event Date Spaces left
Genomgång av Recruiter 150
Genomgång av Recruiter 150
Genomgång av Recruiter 150

About this course

Webinariet inleds med en grundläggande genomgång av Recruiter, för att sedan redovisa mer avancerade sätt att använda verktyget på.

Exempel på ämnen som diskuteras:

  • Tips för avancerade kandidatsökningar
  • Hur man skriver InMails till kandidater som man får svar på
  • Hur man kan automatisera och utnyttja andra funktioner för att underlätta arbetet i Recruiter
  • Hur man kan organisera projekt, kandidater, med mera för att arbeta mer proaktivt Mot slutet besvaras även frågor från deltagare.

Live events

Genomgång av Recruiter

Event Date Spaces left
Genomgång av Recruiter 150
Genomgång av Recruiter 150
Genomgång av Recruiter 150
Timezone: